رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زندگی و مرگ عباس میرزا

فخر ایل قاجار / شاهزاده قاجاری که در تاریخ از خوشنام ترین ها شد

تاریخ‌نویسان ایرانی دوران پهلوی‌، هرگز روی خوشی به شاهان قاجار نشان نداده و همه آنها را فاسد، عیاش، ناتوان و وطن‌فروش معرفی کرده‌اند. استبداد شاهان قاجار البته موجب شده است که سیاستمداران خارجی نیز شاهان و شاهزاده‌های قاجار را ضعیف‌النفس در برابر خارجی و رانت‌خوار بدانند… اما عباس میرزا شاهزاده قاجار، یک استثنا به حساب…

ادامه مطلب