رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «سرمه، سیاهی و آیینه…» نوشته فروزان امیری

داستان جوان (۱): «سرمه، سیاهی و آیینه…» نوشته فروزان امیری

فروزان امیری دانشجوی کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه هرات است. امیری در این داستان که برای مد و مه ارسال کرده، از زندگی دشوار زنان در جامعه ای مرد سالار نوشته است. جامعه ای آشنا برای اغلب خوانندگان فارسی زبان چرا که مردسالاری رویکرد دیرینه در جوامع ایران و افغانستان بوده، در یکی…

ادامه مطلب