رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: شهر فرنگ اروپا اثر پاتریک اوئورژدنیک

تاریخ اروپا از درون / «شهر فرنگ اروپا» یک اثر تاریخی متفاوت از نشر ماهی

«شهر فرنگ اروپا» نخستین کتاب از مجموعه ای است که به فرهنگ و ادبیات اروپای شرقی می‌پردازد. سرپرست مجموعه که خود ترجمه نخستین جلد آن را نیز برعهده دارد ، کسی نیست جز خشایار دیهیمی که یکی از مترجمان نامدار و با سابقه ای است که حاصل کارش معمولا یک سرو گردن از اغلب مترجمان…

ادامه مطلب