رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: عروض از نظر ابوالحسن نجفی

نکاتی درباره واپسین دغدغه های ادبی ابوالحسن نجفی

چند نکته دربارۀ عروض نجفی امید طبیب‌زاده مقدمه  استاد ابوالحسن نجفی تا آخرین روزهای عمرش به عروض می‌اندیشید و بیش از آنکه در فکر ثبت آراء و نظراتش باشد، می‌کوشید تا گرهِ نکات جدیدی را بگشاید که در این حوزه با آنها مواجه شده بود. در اینجا به‌اختصار به چند نکته در عروض نجفی…

ادامه مطلب