رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: عهد عتیق

ریشه های ایده‌ی باکره در عهد عتیق / پیمان خسروتهرانی

ایده‌ی باکره که در عهد جدید در پیکر مریم مقدس معنا می یابد و یکی از ارکان اصلی الهیات مسیحی را شکل می دهد، ریشه های بس قوی تری در عهد عتیق دارد.عهد جدید اگر باکرگی را تنها در تن مریم می جوید، عهد عتیق باکرگی را در “تمام قوم اسرائیل” (برگزیده یهوه) می خواهد.کلمه…

ادامه مطلب