رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: فروشنده ساخته اصغر فرهادی در مراسم اسکار

موفقیت فرهادی از نگاه: داریوش مهرجویی، لیلی گلستان، ابراهیم حقیقی و…

سینما و تمام هنرهای دیگر، اگر راستین و همسوی انسانیت و با نیتِ خواستنِ جهان صلح‌آمیز و آرام باشند، که در تمام طول تاریخ با حضورشان همین را اثبات کرده‌اند، حرفی دارند که اندیشه و رفتارِ همه انسان‌ها را نشانه می‌گیرند و سامان می‌بخشند.

ادامه مطلب