رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: فلسفه دین

گفتاری در نقد نگاه نیچه، مارکس و فروید نسبت به دین

فلسفه‌ی دین، بسان یکی از حوزه‌های شناخت نظری با هگل آغاز می‌شود. اما نیچه، مارکس و فروید که۹ بیشترین تاثیر را برجهان مدرن گذاشته اند شبهاتی گوناگون نسبت به دین وارد ساختند. گفتار حاضر نقدی دارد براین شبهات در دفاع از فلسفه دین

ادامه مطلب