رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مارکس

سیر اندیشه مارکس؛ از تنگنای فلسفه به فراخنای جامعه و تاریخ

با وجود باطل شدن بسیاری از پیش‌بینی‌های او، بینش فلسفی او همچنان به میلیون‌ها نفر الهام می‌بخشد و نظریات اقتصادی او راهنمای کسانی‌ست که مایلند سازوکار دنیای مدرن را بهتر درک کنند. مارکس دویست سال پیش زاده شد.

ادامه مطلب

چرا مارکس؟ چرا حالا؟ / مکنزی وارک

مایلم نوشته خود را با فرازی مشهور از مانیفست کمونیست آغاز کنم: «هر آنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود، هر آنچه مقدس است، دنیوی می‌شود و دست‌آخر آدمیان ناچار می‌شوند با حواسی جمع با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با هم‌نوعان خویش رودررو گردند». این سطور حرف‌های زیادی برای گفتن…

ادامه مطلب

تفکر رهایی‌بخش «با» و «بدون» مارکس مراد فرهادپور

«تفکر رهایی‌بخش با و بدون مارکس» عنوان مجموعه درسگفتارهایی است از مراد فرهادپور که پاییز ٩٣ در مؤسسه پرسش ایراد شد. در این درسگفتارها مفهوم رهایی در تاریخ معاصر جهان عمدتا از نیمه قرن نوزدهم تاکنون بررسی می‌شود.

ادامه مطلب

گفتاری در نقد نگاه نیچه، مارکس و فروید نسبت به دین

فلسفه‌ی دین، بسان یکی از حوزه‌های شناخت نظری با هگل آغاز می‌شود. اما نیچه، مارکس و فروید که۹ بیشترین تاثیر را برجهان مدرن گذاشته اند شبهاتی گوناگون نسبت به دین وارد ساختند. گفتار حاضر نقدی دارد براین شبهات در دفاع از فلسفه دین

ادامه مطلب