رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ماهی سیاه کوچولو و صمد بهرنگی

صمد بهرنگی ، ماهی سیاه کوچولو، ادبیات کودک و باقی ثضایا!

در عالم برزخ بین خواب و بیداری، عکسی واقعی از صمد بهرنگی در کنار بچه‌های مدرسه می‌بینیم که نیمی از عکس گویا در آب اقیانوس فرو رفته است و به‌جای سر یکی از بچه‌ها تصویری از ماهی سیاه کوچولو با خطوط انحنادار سفید فلس‌مانند و چشمان قرمز، چون طرح‌های پشت فنجان می‌بینیم.

ادامه مطلب