رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مد و فلسفه

مد و فلسفه؛ یک رابطه دو‌پهلو ؛ به روایت مراد فرهادپور

مد مثال ملموسی از ایده شتاب و شتاب‌گرایی است چون نوعی آوردن امر ساخته‌شده است در برابر امر داده‌شده؛ تأکیدنهادن بر امر نو در مقابل امر کهنه. ولی غیر از این ارتباط محتوایی بین بحث مد و فلسفه و مفهوم چند‌بُعدی شتاب‌گرایی، ارتباط غیر‌مستقیمی نیز وجود دارد.

ادامه مطلب