رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «مردم در سیاست ایران» اثر یرواند آبراهامیان

نگاهی به «مردم در سیاست ایران» اثر یرواند آبراهامیان

«مردم در سیاست ایران» پنج پژوهش از یرواند آبراهامیان است که نقش جمعیت و حضور مردم را در تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران، برجسته کرده است. میدان نیروی برآمده از مشارکت مردمی، مؤثر‌تر از عوامل سیاسی دیگر تاریخ مدرن ایران را رقم زد

ادامه مطلب

نقد پرفروش‌ترین کتاب تاریخی امسال: «مردم در سیاست ایران» / میزگردی با حضور حسین آبادیان، علیرضا ازغندی و بهرنگ رجبی

نقد پرفروش‌ترین کتاب تاریخی امسال: «مردم در سیاست ایران» اثر یرواند آبراهامیان میزگردی با حضور حسین آبادیان، علیرضا ازغندی و بهرنگ رجبی درباره کتاب یرواند آبراهامیان فهمیه نظری نشست نقد و بررسی کتاب «مردم در سیاست ایران» با حضور بهرنگ رجبی، مترجم کتاب و دو تن از اساتید حوزه تاریخ و علوم سیاسی، پنجشنبه هفته…

ادامه مطلب

نقد کتاب یرواند آبراهامیانََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

«مردم در سیاست ایران» نام کتابی از دانشمند برجسته تاریخ معاصر میهن ما نیست، بلکه همان‌طور که مترجم محترم کتاب، بهرنگ رجبی، هم در «عنوان» و هم در «مقدمه مترجم» کتاب آورده، مجموعه‌ای است از پنج پژوهش موردی یرواند آبراهامیان که در سال‌های گوناگون نوشته و منتشر شده‌اند

ادامه مطلب