رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مسخ فرانتس کافکا

رانده شده از بهشت / نگاهی اجمالی به زندگی و آثار کافکا

کافکا نویسنده بزرگی است که عده‌ای او را «پیامبر» می‌خوانند، زیرا در آثارش حوادثی پیشگویی شده که بعدها پس از مرگش تحقق یافته است.رفتار مستبدانه و جاه‌طلبانه پدر چنان محیط رعب‌انگیزی در خانواده به وجود آورده بود که از کودکی سایه‌ای از وحشت بر روح فرانتس انداخت و در سراسر زندگی هرگز از او دور…

ادامه مطلب