رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: معرفی کتاب «اگر از نو شروع کنیم»

نگاهی به کتاب «اگر از نو شروع کنیم»/ کاوه شایسته

«اگر از نو شروع کنیم» داستان پیرمرد ۶۵ ساله‌ای است که در سفری کوتاه زمان را در می‌نوردد… او ناگهان بی آن که متوجه شود به گذشته می‌رود و خود را در میان مادربزرگش، معشوق‌ها و روزگارِ جوانی‌اش می‌یابد

ادامه مطلب