رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ناسیونالیسم

چرا روشنفکران تجددخواه ایرانی به ناسیونالیسم رضا شاهی متمایل شدند؟ / گفتگویی درباره پاشنه آشیل تجددخواهی در ایران

پس از وقوع جنگ اول جهانی و اشغال ایران توسط بیگانگان که به فروپاشی نظام سیاسی متمرکز قاجار انجامیده بود، نهضت‌های جدایی‌طلبانه در نقاط مختلف ایران شکل گرفته بود. خطر از هم پاشیدن ایران بود که روشنفکران ایرانی را به سوی ناسیونالیسم سوق داد

ادامه مطلب