رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نخست وزیری شریف امامی

نا امیدی مردم از پهلوی، به دلیل فساد شریف امامی

شریف امامی کابینه اش را روی گسل بنا کرد؛ در روزهایی که هر روز شکاف بین ملت و حکومت عمیق و عمیق تر می شد. شاه رییس مجلس سنا را فرا خواند تا به جای آموزگار دولت تشکیل دهد؛ دولتی که ۷۵ روز بیشتر دوام نیاورد.

ادامه مطلب