رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد رمان مسخ اثر فرانتس کافکا

موتیف دگردیسی در «مسخ» کافکا / محمود حدادی

نقش‌‌مایه «مسخ»، با الگوها و نمونه‌هایی فراوان، تاریخی با قدمت اسطوره و افسانه دارد. دراین‌میان شاید مجموعه «دگردیسی‌ها»ی اوید پرآوازه‌تر از همه باشد. (گذشته از «دگردیسی گیاهان» و «دگردیسی حیوانات»، دو شعر آموزشی از گوته که موضوعشان البته نه تطور به معنای مسخ و تنزل، بلکه برعکس، شرح روند تکاملی طبیعت است.)

ادامه مطلب