رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد فیلم در ایران

شجاعتِ نقد و روشنگری‌اش / مورد مسعود فَراستی؛ نقد و هرزِ پیرامونش / محسن باقری

نقد و روشنگری‌اش‌ از دلِ “اندیشیدن” بیرون می‌آید و اندیشیدن، از پَسِ شجاعت اندیشیدن. اندیشیدن جرات می‌خواهد و بیان اجتهاد هم نیز (رجوع شود به پاسخ کانت به پرسش روشنگری چیست؟) مسعود فراستی، فیلم گشت۲ سهیلیِ “زیر پونز و ته خط” – یعنی باید این را باور کنیم؟-را، مستهجن، اجتهاد کرده است و مثل سه…

ادامه مطلب