رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد کتاب «درباره تاریخ و زبان» اثر والتر بنیامین

تاریخ در زبان بشری معنادار است / از والتر بنیامین در تازه های نشر هرمس

والتر بنیامین را غالبا به‌عنوان متفکری می‌شناسند که مرموز است و آرایی نبوغ‌آمیز درباره فلسفه، الاهیات و جریان‌های حاشیه‌ای و فراموش‌شده ادبی دارد. همچنین خصلت قطعه‌وار و ناتمام آثارش به این تصور دامن زده که تفکر بنیامین انسجام و پیوستگی درونی ندارد و از این‌رو، تفاسیر گوناگونی از ایده‌های او صورت گرفته است

ادامه مطلب