رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «نیروانای ناممکن ما» نوشته مهدی ملکشاه

نومیدی ناممکن ما؛ «نیروانای ناممکن ما» نوشته مهدی ملکشاه/ نورالله نصرتی

«نیروانا» معانی متعدد دارد: به کمال رسیدن، آرامش روح و روان، رهایی از قید زمان و مکان. نیروانا و رسیدن به آن نشان رهایی است و رهاورد آن کسب آرامش. بودا «نیروانا» را به صورت‌های متعددی تعریف کرده‌؛ از جمله: شادی عظیم، صلح و آرامش، ریشه کن کردن حرص و طمع و کینه و…

ادامه مطلب