رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نیکلای ایوانوویچ بوخارین

نگاهی به کتاب «بوخارین و انقلاب بالشویکی» اثر استیون کوهن / مغلوبِ فاتح

نیکلای ایوانوویچ بوخارین (۱۹۳۸- ۱۸۸۸) متفکر، تئوریسین و انقلابی برجسته کمونیست بود. در ۱۹۰۶ به حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه پیوست و در صف بلشویک های حزب به فعالیت و حمایت از لنین پرداخت. بوخارین پس از آن و در سال ۱۹۱۲ در انتشار روزنامه مشهور «پراودا» (نشریه ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی) با…

ادامه مطلب