رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پیشگامان نقد ادبی

پیشگامان نقد ادبی نوین در ایران / میرزا فتحعلی آخوندزاده و نقد ادبی

نقد ادبی نوین در ایران، در اواخر دوران حکومت سلسله قاجار ( اوایل سده سیزده خورشیدی) به وجود آمد، و ریشه اصلی پیدایش آن ، گذشته از ضرورت های زمانه و تحولات اجتماعی در آستانه انقلاب مشروطیت، آشنایی با مبادی فرهنگ و تمدن و ادبیات و علوم ادبی اروپایی، از جمله نقد ادبی اروپایی…

ادامه مطلب