رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کتابخوانی و امبرتو اكو

گفت‌وگویی با امبرتو اکو درباره نوشتن از ایده تا متن /تونی وورم / ترجمه: دانیال ایمانی

یک وقت‌هایی هم هست که لازم است هر آنچه دم دست داری، ببندی و در کشوی میز تحریرت بگذاری و ۱۵ روز خودت را مشغول کار دیگری کنی! و البته که این دلزدگی امری طبیعی است. بسیاری از نویسندگان اشاره می‌کنند که لحظه بحران طوری خود را می‌گستراند که هرگونه مفری را از مولف می‌گیرد.…

ادامه مطلب