رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کتاب کارآگاه

به‌گزین کتب سال: ۴ – ادبیات پلیسی و جنایی : مجموعه نقاب (نشر جهان کتاب) / حمید رضا امیدی سرور

اگر بخواهیم بهترین مجموعه آثار پلیسی سالهای پس از انقلاب را نام ببریم، به دو نام می رسیم که با فاصله از دیگر مجموعه ها قابل اعتنا تر بوده اند. خوشبختانه در طول این سالها ترجمه خوب کم نداشته ایم.

ادامه مطلب