رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کودتاهای ایران

نگاهی به کتاب «کودتاهای ایران»/ حمیدرضا امیدی‌سرور

در این کتاب در می یابیم که کودتاهای ایران در چه شرایطی از تاریخ به لحاظ سیاسی و اجتماعی رخ داده اند، سوای بیگانگان، در ایران نیروهای دخیل در این کودتاها کدام نیروها بودند و چه اهدافی را دنبال می کردند. شیوه کار آنها چه بوده و چقدر به روش های متعارف و قانونی پایبند…

ادامه مطلب