رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: گفتگو با حسن کامشاد

از روزگار رفته حکایت / گفتگو با حسن کامشاد ؛ یادی از ابراهیم گلستان، صادق چوبک، شاهرخ مسکوب و…

«تاریخ بی‌خردی» و «دنیای سوفی» از شناخته‌شده‌ترین آثار ترجمه حسن کامشاد است. اما او فقط به واسطه کتاب‌های بسیاری که به فارسی برگردانده نیست که شناخته‌ می‌شود؛ او نویسنده چیره‌دستی نیز هست. هر دو این‌ها، یعنی ترجمه و تالیف، هم برمی‌گردد به فارسی‌نویسی او و هم، آن‌طور که خودش می‌گوید

ادامه مطلب