رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «بارهستی» اثر میلان کوندرا

یادداشتی بر کتاب “سبکی غیر قابل تحمل هستی” از میلان کوندرا / مهین میلانی

سَبُک یا سنگین. پارمِنیدز می گوید: سَبُکی مثبت است. سنگینی منفی. و فلاسفه از آغاز تا اخیر هرکدام نگاه خاص خود را در این ساحت یا ساحت های مرتبط دارند. کوندرا در  کتاب “سَبُکیِ غیرقابل تحملِ هستی” یک دانای کل است به زبان اول شخص که در مقدمه ی کتاب “بازگشت جاودانی” نیچه را بن…

ادامه مطلب

امکانات تحقق نیافته انسانی / نگاهی به «بارهستی» اثر میلان کوندرا

صحبت راجع به کتابی مانند بار هستی آسان نیست. بررسی کتابی که نویسنده با آن شناخته شده است نیاز به نگاه جامع و همه جانبه دارد. امیدوارم که این مقاله کمکی باشد برای درک بهتر این اثر بی نظیر!

ادامه مطلب