رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: صدرالدین الهی دستم بگرفت و پابهپا برد…

مهین میلانی در واکنش به نوشته دکترعزّت مصلی نژاد درباره کتاب “صدرالدّین الهی دستم بگرفت و پا به پا برد…”

نقد، نقد هوشیارانه، نقد از جانب کسانی که باسوادند، یعنی تاریخ و اجتماع و فلسفه از دغدغه های اصلیشان است، و کسانی که چندوجهی اند و جانبداری نمی کنند، در ایرانِ امروز، مهمترین تلاشی است که باید صورت بگیرد. و جامعه ی ما به شدت در این زمینه کم کار می کند

ادامه مطلب

نگاهی به «صدرالدین الهی دستم بگرفت و پا به پا برد….» اثر مهین میلانی

بیش از نیم قرن پیش، زمانی که در تهران دانشجو بودم، با قلم دکتر صدرالدین الهی آشنا شدم. در آن زمان مجادله ی بین عبدالرحمان فرامرزی و دکتر الهی در محافل روشنفکری ایران جنجال آفریده بود. همانطور که خانم میلانی در کتاب بالا نوشته است، دکتر الهی “یک آدم مدرن بود” و طرفدار سرسخت شعر…

ادامه مطلب