رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مهاتما گاندی

نگاهی به کتاب «گاندی چه می‌گوید؟»/ هوشیار مجتبوی

مهاتما گاندی: افکار و اعمال متناقض، با چاشنی خود رایی! نگاهی به کتاب «گاندی چه می‌گوید؟» اثر نورمن فینکلشتاین/ ترجمه‌ی محمد واعظی‌نژاد هوشیار مجتبوی   بعضی از شخصیت‌های تاریخی، و البته چهره‌های شاخص معاصر در قلمروهای مختلف اجتماعی-سیاسی از فرط شهرت به افرادی ناشناخته بدل شدند. بسیاری برآنند که یکی از خصیصه‌های رسانه‌های جمعیِ امروز…

ادامه مطلب

مهاتما گاندی به روایت جورج اورول

در قضاوت در خصوص قدیسان همواره باید گفت گناهکاراند مگر ثابت شود که بیگناه‌اند، ولی البته آزمونهایی که باید درباره نان به‌کار بست در همه موارد یکی نیستند. در مورد گاندی پرسشهایی که شخص میل دارد طرح کند اینهاست: انگیزه گاندی تا چه حد خودپسندی بود

ادامه مطلب