رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد آثار آلبر کامو

تن دادن به بیهودگی مدام / ننگاهی گذرا بر «پشت و رو» اثر آلبر کامو

.”گاه آرایه ها فرو می ریزند، از خواب برخواستن …تراموی سوارشدن چهارساعت کار در دفتر یا کارخانه …غذای خوب …دوشنبه سه شنبه چهاشنبه پنجشنبه جمعه شنبه! زندگی همواره می گذرد و تنها یک روز است که مثل هیچ روزی نیست و آن اخرین روزی ست که سر بر بالین خواب ابدی می گذاری”یاد هملت می…

ادامه مطلب

یادداشتی درباره تلقی متأخران از ایده سادگی در آثار «آلبر کامو» / از سنگ و آسمان

ایده سادگی در آثار کامو، به هیچ‌ وجه ساده نیست. در سه دهه اخیر با کوشش هدفمندی روبه‌رو بوده‌ایم که ظاهرا خسته از پیچیدگی‌ها و ابهامات ادبیات مدرنیستی، در آثار کامو خصیصه‌ای را بازشناسی می‌کند که مقتضی زمانه ما است.

ادامه مطلب