رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پرونده احمد رضا احمدی

هنوز هم شعر می نویسم / نگاهی به سه دفتر شعر تازه احمد رضا احمدی

در این اشعار شور و عطش جوانی جای خود را به پختگی و غنای پیری داده است و جالب اینکه با همه‌ی اندوهی که در تارو پود این اشعار می توان دید و با وجود تاکید شاعر بر مرگ به عنوان گریزناپذیرترین حقیقت زندگی، روحی از امید در این اشعار می توان یافت که به…

ادامه مطلب

شعر موج نو در گفتگو با احمدرضا احمدی

آنچه در ادامه می خوانید دربرگیرنده گفتگویی ست که احمد رضا احمدی با روزنامه همشهری در آبان ماه ۱۳۸۴ انجام داده و در این گفتگو علاوه بر موج نو در شعر معاصر به شعر زندگی شاعرانه نیز پرداخته شده است

ادامه مطلب

هنوز زنده ام به شعر/ نگاهی به سه دفتر شعر از احمدرضا احمدی در نشر چشمه

«روبان قرمز»، «زنی در کنار ویترین‌ها» و «خواب و خواب و خواب خوابی نیست»، عنوان‌های سه دفتر از تازه‌ترین مجموعه‌شعرهای احمدرضا احمدی است که نشر چشمه آنها را منتشر کرده است. در ادامه به معرفی این سه دفتر شعر می پردازیم

ادامه مطلب