رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گفتگویی با محمد رضا اصلانی (فیلمساز) درباره بهرام صادقی و آثارش