رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آقایان! خانمها! مفتخرم که اعلام کنم صادق هدایت همچنان زنده است…