رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: واسلاو هاول

«وسوسه» اثر واسلاو هاول / علیه شر

نمایشنامه‌ای علیه شر واسلاو هاول نمایشنامه‌نویسی است با تجربه زیسته پرفرازونشیب؛ نویسنده‌ای از نسل آن‌ها که ترکش‌های حکومت کمونیستی در چکسلواکی به صورت‌های مختلف به آن‌ها اصابت کرد. آثار چنین نویسندگانی ناگزیر بازتاب‌دهنده شرایط سیاسی زمانه‌شان بود، گرچه نه لزوما تقلیل‌یافته به بازنمایی این شرایط. تجربه زیسته در کار آن گروه از این نویسندگان…

ادامه مطلب

اعترافات و عقب نشینی های واسلاو هاول/ من از نویسندگان قاطع نیستم

واسلاو هاول در نامه ای که برای یکی از دوستانش نوشته، درباره شکل گیری نمایشنامه «وسوسه» و موضوعات دیگر توضیحاتی داده است. این نامه در قالب مقدمه ترجمه کتاب «نفس دوم» تا چندی دیگر چاپ خواهد شد.

ادامه مطلب