رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صداهای دور مرا با رمان آشتی داد

1 Comment

  • آسیه
    ارسال شده 28 ژانویه 2011 در 3:15 ق.ظ

    برای خیلی از ایرانی های اهل خواندن، آن تایلر آشناتر است تا تقی مدرسی! خوب است که «مد و مه» زحمت کشیده و از تقی مدرسی یادی کرده است.

ارسال نظر

0.0/5