رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وی اس نایپل در مقام منتقد

1 Comment

  • دانیال
    ارسال شده 8 نوامبر 2011 در 12:00 ب.ظ

    فورستر در کتاب گذری به هند از هند یک سمبل می سازد. حال این سمبل فقط تا حدی شبیه به واقعیت کشور هندوستان است. قرار است چنین باشد. درعوض باید از نایپل پرسید، آیا واقعیت واقعی کشور هندوستان را فقط ژورنالیست ها قرار نیست طی مقالات مستند بازتاب بدهند؟

ارسال نظر

0.0/5