رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقد تماشاگران به «گذشته» ساخته اصغر فرهادی/ از «گذشته» برای ما بنویسید!

1 Comment

  • رضا
    ارسال شده 22 ژوئن 2013 در 6:53 ب.ظ

    بر خلاف بسیاری که این سو و آن سو در مورد ریتم آرام و خسته کننده فیلم نوشته اند، روند فکری شتابانی را از آن دیدم که هر لحظه بیننده ناآشنا را با سوالاتی جدید مواجه می کند و برای او چاره ای جز تعقیب واکاوانه فیلم باقی نمی گذارد.
    این اثر زیبا و خارق العاده فرهادی را همچنان در راستای فرمایش استاد “صنعتی” در تداوم تفکر و ذهن مشغولی به “خیانت” می بینم که هر بار جلوه ای نو به خود می گیرد و هر بار داستان “ترک” را با روایتی تازه و ساز و کاری غیرتکراری روایت می کند.
    زیبا بود و لذت بردم؛ مثل همیشه!

ارسال نظر

0.0/5