رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاهی به جهان سینمای تارکوفسکی/ به بهانه بیست و هفتمین سالمرگش واژه که تسکین نمی‌دهد

ارسال نظر

0.0/5