رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاهی به زمینه های تحول ادبیات ایران در عصر تجدد

1 Comment

 • عابد ساوجی
  ارسال شده 15 می 2014 در 7:32 ب.ظ

  تو را ازمن بگیرند…
  این روزها، همه عوامل دست به دست هم داده اند تا تو را از من بگیرند!
  جلوی حوادث را می گیرم تا حادث نشوند، از راهی دیگر وارد می شوند.
  شده ام مانند کشاورزی که دل خوش کرده به کوزه آبی که با خود به صحرا برده . به خیال اینکه کوزه را پر از آب کرده، گرمای تابستان عرق اش را در آورده، به تنه درختی تکیه داده. سفره اش را باز می کند لقمه ای نان بخورد و آبی در گلو بریزد.
  چند قطعه نان خشک در سفره، چند قطعه سنگ درون کوزه، صدا می کنند، اثری از آب و غذا نمی بیند…

ارسال نظر

0.0/5