رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آندری کورکوف از توهماتِ دیکتاتور روس می‌گوید: هدف پوتین، نابودی اوکراین است

ارسال نظر