رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سانسور بدست بی‌سوادان اسبابِ نابودیِ فرهنگ است

ارسال نظر