رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دو کلمه حرف حساب و یک ارزیابی شتابزده / نفحات نفت و رضا امیرخانی

1 Comment

  • ايماگر
    ارسال شده 17 فوریه 2012 در 7:53 ق.ظ

    غیاب «داستان سیستان» در ارجاعهای نویسنده به کتابهای امیرخانی بسیار بامعناست.

ارسال نظر

0.0/5