رفتن به محتوا رفتن به فوتر

داستانی بسیار کوتاه از ارنست همینگوی

ارسال نظر

0.0/5