رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به یاد چالز بوکفسکی؛ شاعری که سلامت روانش رد شد!

ارسال نظر

0.0/5