رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اکبرعبدی به ترکیه رفت و ممنوع الکار شد /چرا اکبر عبدی ترکیه را به ایران ترجیح داد؟

ارسال نظر

0.0/5