رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اکبرعبدی: کی گفته من رفتم ترکیه ماندگار شوم؟ با ده نمکی قرار داد می بندم!

ارسال نظر

0.0/5