رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پیکر محمدعلی سپانلو درمیان شعر و سکوت بدرقه شد، مراسم ترحیم او روز شنبه برگزار می شود

ارسال نظر

0.0/5