رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مجیدی: برخی فیلمسازان نامه نوشتند که به بهانه حکومتی بودن فیلم مرا از جشنواره مونترال حذف کنند

ارسال نظر

0.0/5