رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفد فیلم نهنگ عنبر ساخته سامان مقدم / نهنگ عنبر و مخاطبانش!

1 Comment

  • محسن
    ارسال شده 7 اکتبر 2015 در 3:15 ق.ظ

    نقد یک بچه بورژواى مثلاً خوشبخت که توده مردم را موجوداتى بى ارزش و فاقد قدرت درک موقعیت خود تصور مى کند ، این نوشته نه نقد فیلم بود و نه تحلیل هیچ چیزى تنها عقده گشایى یک موجود متفرعن نسبت به مردم فرودست بود که سعى داشت آن ها را فرومایه و فاقد اندیشه هم نشان دهد

ارسال نظر

0.0/5