رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حسن فتحی: با تخیل «مقرون به واقع» فیلم تاریخی می‌سازم / گفتگو با فیلمسازی که درس‌های بزرگی به صدا و سیما داد!

ارسال نظر

0.0/5