رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جمال میر صادقی:‌ طنز در آثار هیچ یک از نویسندگان ایرانی به پای طنز این نویسنده نمی رسد

ارسال نظر

0.0/5